home


De website is onderverdeeld in vijf afdelingen. In de eerste twee
afdelingen, Beeldend Kunstenaars Nijmegen 01 en 02, staan korte video's
over beeldend kunstenaars in Nijmegen. Zij zijn vrij in vorm en inhoud. De
video's maak ik in overleg met stichting de Loods.
De derde afdeling -Archief- vul ik aan met video's die ik de afgelopen 15
jaar maakte. Ik zet ze over van VHS naar DV en pas ze aan als dat nodig is.
In de vierde afdeling -Achtergrond- schrijf ik over allerlei aspecten van
deze website. In de vijfde afdeling -Links- leg ik verbindingen met websites van
geestverwante kunstenaars of organisaties.
Het interactieve ontwerp van deze website en de nieuwe toepassing van streaming
video is ontwikkeld door Marc van Dam. Hij is via email te bereiken door op
de startpagina 'marxmedia' aan te klikken

De website