De situatie bij het opnemen is onvoorspelbaar. Ik wil graag weten en zien
wat de achtergronden zijn en reageer met de camera op wat er wordt gezegd en
getoond. De voortgaande zoektocht naar een passend beeldkader houdt verband
met de inhoud en het contact. De montage van de opgenomen beelden is het
meest tijdrovende deel van het werk. Ik scheid hoofd van bijzaken, zoek
verbanden en een opbouw.
werkwijze


home